صفحه اصلی / باشگاه پژوهشگران جوان / معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان موسسه ایست غیرانتفایی که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت، هدایت و اعتلای سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان با استعداد کشور، از طریق انسجام بخشیدن به آنها در قالب گروههای علمی و پژوهشی، تشکیل شده است و زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند. باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی با دفاتر و شعب متعدد، در تمام استان‌های کشور فعال است. از ابتدای تاسیس باشگاه تاکنون بیش از پنجاه هزار نفر جذب شده‌اند. اهداف کلانِ باشگاه را می توان به ترتیب زیر بیان داشت: ۱) بروز و ظهور خلاقیت های اعضای باشگاه در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی. ۲)  ارتقای سطح کیفی اعضای باشگاه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی.۳)  ایجاد و تقویت روحیه انجام کار گروهی در بین اعضای باشگاه و ساماندهی آنان در فعالیت های گروهی. ۴) هدایت و تقویت استعدادهای اعضای باشگاه برای تأمین نیازهای علمی پژوهشی کشور.

مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
شیوه نامه اجرایی عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین نامه عضویت چهره های استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (آموزش عالی)
آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
گردش کار در حوزه استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوىشگران جوان و نخبگان
چارت گردش کار در حوزه تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان
فرم صورتجلسه شورای باشگاه پژوهشگران جوان
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی
فرم درخواست جایزه چاپ مقالات