کتابخانه

آیین نامه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی قم

در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم سعی دارد خدمات اطلاعاتی لازم در جهت برآورده سازی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان را فراهم نماید؛ بدین منظور آیین نامه ای در جهت تسهیل وشفاف سازی نحوه ی بهره مندی از خدمات کتابخانه تنظیم گردیده است.

منظور از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم:

  1. کتابخانه علوم پزشکی وعلوم پایه (واقع در بلوار ۱۵ خرداد، کتابخانه مرکزی)
  2. کتابخانه فنی مهندسی وعلوم انسانی (واقع ساختمان فنی مهندسی)

(هریک از اعضا هنگام ثبت نام در کتابخانه مجوز استفاده از هر دو کتابخانه را خواهند داشت)

شرایط عضویت در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی قم
شرایط امانت کتاب به اعضای کتابخانه
قوانین و مقررات امانت کتاب
سفارش کتاب