صفحه اصلی / امور پژوهشی و پایان نامه / معرفی امور پژوهشی و پایان نامه

معرفی امور پژوهشی و پایان نامه

در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت با همکاری کارشناس پژوهش در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

۱- ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها :

  • دریافت طرحهای تحقیقاتی که می بایستی براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده باشد.
  • ارسال طرح های ارسالی به پژوهشیار جهت داوری به داوران مربوطه (حداقل ۲ داور)
  • تشکیل شورای پژوهشی و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورای مذکور،
  • اعلام نظر داور به مجریان،
  • پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر داور،
  • بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورا ، جهت ارائه طرحها و هماهنگی های لازم جهت آماده سازی طرحهای مصوب شورای دانشکده برای جلسات اولویت بندی، ارسال طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی به صورت online، انجام مکاتبات لازم،
  • تحویل گزارش نهایی از مجریان و صدور گواهی پایان طرح برای معاونت پژوهشی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم گواهی داوری برای داوران طرح ها.

۲- همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها:
تنظیم قرارداد پایان نامه های Ph.D , کارشناسی ارشد و هماهنگی های لازم با امور مالی دانشکده در خصوص نحوه پرداخت و تسویه حساب قراردادها.
۳- تألیف و ترجمه کتب:
هماهنگی جهت ایجاد ارتباط مؤلفان و یا مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ امتیاز برای تألیف و ترجمه کتب.
۴- فرصتهای مطالعاتی:
معرفی اعضای هیئت علمی متقاضی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی و دریافت گزارشهای پیشرفت کار از اعضای هیئت علمی که از فرصتهای مطالعاتی استفاده می نمایند و انعکاس آن به مسئولین دانشگاه .
۵- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
در معاونت پژوهشی پس از بررسی نیاز سنجی کارگاههای آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی نسبت به برگزاری کارگاههای مذکور اقدام لازم به عمل می آید .
۶- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد

وظایف کلی دفتر پژوهشی:
۱- نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی و جمع آوری مستندات آنها شامل :
–  کتابهای تالیفی اساتید
– مقالات چاپی در نشریات داخلی و خارجی اساتید
–  مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینارهای اساتید
۲- ارائه مستندات  فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت ارزشیابی  سالانه
۳- نظارت  بر امور مربوط به روند تصویب طرحهای تحقیقاتی  و پایان نامه های مقطع دکتری و ارشد
۴- انجام مکاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور
۵- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
۶- انجام مکاتبات و نظارت بر امور مربوط به دریافت امتیاز ارزیابی کتابهای اساتید  از دانشگاه
۷- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد