صفحه اصلی / ارتباط با صنعت / معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

این دفتر جهت مدیران محترم صنایع تولیدی در بخشهای صنعت ، معدن ، کشاورزی ، علوم پایه و غیره آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

*در اختیار قرار دادن دانش و فن آوری به روز برای رفع نیاز بخشهای مربوطه

*مشاوره و همکاری و مشارکت نزدیک در پروزه های تحقیقاتی و پژوهشی با در اختیار داشتن گروههای علمی متناسب و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

*ارایه راهکار و راهنمایی اعضا هیات علمی جهت مشارکت در امور اقتصادی و تجاری با تاسیس شرکتهای دانش بنیان

* ارائه طرحهای پژوهشی مناسب و کاربردی به منظور بهبود کمی و کیفی سازمانهای مربوطه از طریق اساتید و هیئت علمی مجرب دانشگاهی

*در اختیار قرار دادن بانکهای اطلاعاتی فنی و تخصصی در مورد تحقیقات و پژوهش در زمینه های مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی ، تغذیه و . . .

*برگزاری و تشکیل سمینارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنایع جهت ایجا ارتباطی مناسب برای بهبود و رفع نیازهای موجود

*برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی با دانش و فن آوری روز

*معرفی دانشجویان به سازمانها ,ادارات ,شرکتها جهت گذراندن دوره های کارآموزی