اخبار

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد شوشتر

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد شوشتر در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ترجمه کتاب – استان خوزستان ترجمه کتاب – واحد شوشتر

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس انرژی بادی در ایران

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: انجمن علمی انرژی بادی ایران در نظر دارد، ” ششمین کنفرانس انرژی بادی در ایران” را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس انرژی بادی

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد بم

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد بم در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ترجمه کتاب-واحد بم

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات علمی-ترویجی حوزه های علمیه

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: کمسیون نشریات علمی حوزوی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه فهرست نشریات علمی -ترویجی دارای اعتبار را منتشر کرده است. جهت کسب اطلاعات به فایل زیر مراجعه فرمایید. فهرست نشریات معتبر علمی – ترویجی حوزه

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات علمی – پژوهشی حوزه های علمیه

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: کمسیون نشریات علمی حوزوی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه فهرست نشریات علمی -پژوهشی دارای اعتبار را منتشر کرده است. جهت کسب اطلاعات به فایل زیر مراجعه فرمایید. فهرست نشریات معتبر علمی – پژوهشی حوزه

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد سبزوار

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد سبزوار در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ترجمه کتاب-واحد سبزوار

ادامه‌ی مطلب »

همایش ملی زبانشناسی رایانشی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد، ” پنجمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی” را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. همایش ملی زبان شناسی -۱ همایش ملی زبان …

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در نظر دارد، ” اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی” را در بهمن ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس مطالعات بین رشته …

ادامه‌ی مطلب »

حمایت از پایان نامه های صنعتی-کاربردی توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای نیاز صنایع، آئین نامه “حمایت از پایان نامه صنعتی-کاربردی” را اجرا می کند. جهت کسب اطلاعات به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ستاد نانو-حمایت از پایان نامه …

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد اهواز

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد اهواز در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ترجمه کتاب-استان خوزستان ترجمه کتاب-واحد اهواز

ادامه‌ی مطلب »