اخبار

کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد “دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی” را در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس حکمرانی

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به منظور اطلاع از جدیدترین فهرست نشریات معتبر وزارت علوم به فایل زیر مراجعه فرمایید. نشریات معتبر وزارت علوم

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به منظور اطلاع از جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم به فایل زیر مراجعه فرمایید. نشریات نامعتبر وزارت علوم

ادامه‌ی مطلب »

جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: استانداری آذربایجان شرقی در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی ” ششمین جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی” را در آبان ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۶۰۱۶۵۷۶۰۱۶۵۷(۱)

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد ماهشهر

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد ماهشهر در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ۵۹۸۹۸۲

ادامه‌ی مطلب »

جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: مرکز تحقیقات سیاست علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد “جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی” را در آبان ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.۶۰۰۸۳۹

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد همدان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد همدان در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کتاب در دست ترجمه

ادامه‌ی مطلب »

دومین همایش سبک زندگی و سلامت

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در نظر دارد، دومین همایش ملی ” سبک زندگی و سلامت” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  سرکار خانم دکتر نیری از اعضای هیات علمی واحد یزد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کتاب در دست ترجمه-دکتر نیری

ادامه‌ی مطلب »

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد، ” سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی” را از تاریخ ۳ الی ۱۰ آذر ماه سال جاری برگزار کند. همچنین این …

ادامه‌ی مطلب »