اخبار

جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: استانداری آذربایجان شرقی در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی ” ششمین جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی” را در آبان ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۶۰۱۶۵۷۶۰۱۶۵۷(۱)

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد ماهشهر

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد ماهشهر در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ۵۹۸۹۸۲

ادامه‌ی مطلب »

جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: مرکز تحقیقات سیاست علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد “جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی” را در آبان ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.۶۰۰۸۳۹

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد همدان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد همدان در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کتاب در دست ترجمه

ادامه‌ی مطلب »

دومین همایش سبک زندگی و سلامت

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در نظر دارد، دومین همایش ملی ” سبک زندگی و سلامت” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  سرکار خانم دکتر نیری از اعضای هیات علمی واحد یزد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کتاب در دست ترجمه-دکتر نیری

ادامه‌ی مطلب »

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد، ” سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی” را از تاریخ ۳ الی ۱۰ آذر ماه سال جاری برگزار کند. همچنین این …

ادامه‌ی مطلب »

جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: مرکز تحقیقات سیاست علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد، ” جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی”  را در آبان ماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت پژوهش و فناوری مراجعه …

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط دانشجوی دکتری واحد مشهد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط آقای ابوالقاسم ساقی از دانشجویان مقطع دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی واحد مشهد در دست ترجمه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. ۵۹۵۶۰۷

ادامه‌ی مطلب »

فراخوان ارائه راهکار توسط اساتید دانشگاه برای حل مشکلات استان و کشور

قابل توجه اساتید محترم: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در نظر دارد به منظور حل مسائل و مشکلات استان و کشور از نظرات خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی بهره ببرد. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود را در این زمینه به این …

ادامه‌ی مطلب »