اخبار

پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، سوم تا هفتم آذرماه سال جاری در تهران و قم برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۵۸۷۶

ادامه‌ی مطلب »

کارگاه آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نظر دارد ” کارگاه آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی ” برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۴۹۱۹ ۷۶۴۹۱۹ (۱)

ادامه‌ی مطلب »

نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی ایران

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی در نظر دارد “نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی ایران” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۵۸۸۶

ادامه‌ی مطلب »

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد “سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی را با محوریت گذار به نسل جدید حکمرانی” برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۴۷۸۴

ادامه‌ی مطلب »

موضوعات تحقیقاتی موسسه راه ساز برای سال ۱۳۹۸

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند موسسه راه ساز موضوعات تحقیقاتی خود را برای سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. report

ادامه‌ی مطلب »

سمینار آموزشی حمایت های حقوق ایران از مولفان و هنرمندان

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند دفتر حقوقی داوری نو عدلی پویا در نظر دارد سمینار آموزشی ” حمایت های حقوق ایران از مولفان و هنرمندان ” برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. report (1)

ادامه‌ی مطلب »

نشریه آوای رشد مرکز رشد فناوری دانشگاه قم

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند مرکز رشد فناوری دانشگاه قم شصت و هفتمین نشریه آوای رشد خود را به چاپ رسانده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. نشریه آوای رشد

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد دزفول

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد دزفول در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۳۵۷۳ ۷۶۳۵۷۳

ادامه‌ی مطلب »

کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد اصفهان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب های زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد اصفهان در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.  

ادامه‌ی مطلب »

اولویت های پژوهشی شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سال ۱۳۹۸

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی لیست اولویت های پژوهشی خود را برای سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. ۷۶۲۳۷۲ ۷۶۲۳۷۲ (۱) ۷۶۲۳۷۲

ادامه‌ی مطلب »