صفحه اصلی / ساختار سازمانی / معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

 

دکتر غلامرضا نجفی
 
استادیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتری تخصصی شیمی آلی
دانلود رزومه