فرم سفارش کتاب

مقررات سفارش کتاب
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

به اطلاع می رساند کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، جهت حفظ و ارتقای کیفی و کمی منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با شرایط زیر می نماید:

 1. با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرتبط باشد.
 2. روزآمد باشد (به استثناء منابعی که دارای ارزش تاریخی هستند).
 3. تکراری نباشد (به علت کمبود فضا و نیاز به منابع روزآمد، کتابخانه از خرید نسخه های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).
 • لطفا کتب درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، در فرم زیر وارد نمایید.
 • بخش سفارش پس از بررسی و تایید لیست، اقدام به خرید آنها خواهد نمود.
 • تکمیل کلیه قسمت هایی که با ستاره * مشخص شده است اجباری می باشد.
 • در صورت وجود نقص در اطلاعات تکمیلی، درخواست شما رد میشود.
 • توجه داشته باشید که فقط افراد ذیل مجاز به تکمیل این فرم می باشند:
  • اعضای هیات علمی
  • اساتید مدعو (حق التدریس)
  • دانشجویان