صفحه اصلی / معرفی سمینار، همایش و کنفرانس ها

معرفی سمینار، همایش و کنفرانس ها

سمینارهمایشکنفرانس

نامموضوعمحل برگزاریزمان برگزاریوب سایت

نامموضوعمحل برگزاریزمان برگزاریوب سایت
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانیمجموعه مدیریت، مهندسی، حسابداری، حقوق، علوم انسانی، صنایع، صنعت خودرو، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، بانکداری الکترونیک، روان شانسی، علوم تربیتی و .....تهران1395/12/26www.3iicmo.com

نامموضوعمحل برگزاریزمان برگزاریوب سایت