بایگانی/آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۷

فهرست مجلات دارای اعتبار

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، فهرست مجلات دارای اعتبار را اعلام کرده است. جهت اطلاع بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.   تذکرات مهم در خصوص اعتبارسنجی مجلات   https://rvp.iau.ir/Dorsapax/Data/Sub_13/File/WhiteJournals.pdf

ادامه‌ی مطلب »

فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، آخرین فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر را که مربوط به تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ می باشد، اعلام کرده است. جهت اطلاع بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.   …

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در نظر دارد، ” اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی” را برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس در مدیریت و مهندسی

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس انرژی بادی در ایران

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: انجمن علمی انرژی بادی ایران در نظر دارد، ” ششمین کنفرانس انرژی بادی در ایران” را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس انرژی بادی

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات علمی-ترویجی حوزه های علمیه

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: کمسیون نشریات علمی حوزوی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه فهرست نشریات علمی -ترویجی دارای اعتبار را منتشر کرده است. جهت کسب اطلاعات به فایل زیر مراجعه فرمایید. فهرست نشریات معتبر علمی – ترویجی حوزه

ادامه‌ی مطلب »

فهرست نشریات علمی – پژوهشی حوزه های علمیه

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: کمسیون نشریات علمی حوزوی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه فهرست نشریات علمی -پژوهشی دارای اعتبار را منتشر کرده است. جهت کسب اطلاعات به فایل زیر مراجعه فرمایید. فهرست نشریات معتبر علمی – پژوهشی حوزه

ادامه‌ی مطلب »