صفحه اصلی / اخبار (پەڕە 61)

اخبار

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در نظر دارد “ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس مدیریت و مهندسی

ادامه‌ی مطلب »

همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: “ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو” در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. همایش محیط زیست

ادامه‌ی مطلب »

همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در نظر دارد “ دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی” را در آبان ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.   همایش کاربرد های سیستم ها

ادامه‌ی مطلب »

همایش ملی سیستم های ترمز

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در نظر دارد “ اولین همایش ملی سیستم های ترمز” را در آبان ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. همایش سیستم های ترمز

ادامه‌ی مطلب »

برگزاری همایش ها بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران همایش هایی را برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.جدول همایش هاهمایش بین المللی قیام تاریخی   ۶۰۲۶۳۷(۱)

ادامه‌ی مطلب »

همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در نظر دارد “همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.  

ادامه‌ی مطلب »

همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلام در افق چشم انداز ۱۴۰۴

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در نظر دارد ” همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلام در افق چشم انداز ۱۴۰۴” را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید. همایش …

ادامه‌ی مطلب »

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد “بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی” و “دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری” را در سال ۱۳۹۸ برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. همایش کشوری

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس بین المللی مدیریت

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در آذر ماه سال جاری برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس مدیریت

ادامه‌ی مطلب »

کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد “دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی” را در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید. کنفرانس حکمرانی

ادامه‌ی مطلب »