صفحه اصلی / درباره

درباره

یکی از اهداف راهبردی مراکز دانشگاهی تعمیق و گسترش عرصه پژوهش و تلفیق تئوری و عمل و یا کاربست نظریه در عمل می باشد. در واقع بنای علم بر ستون پژوهش استوار گردیده و تحولات نوین در هر حوزه مدیون این سنت حسنه است. معاونت پژوهشی این واحد نیز در تمام سالها تلاش داشته تا با توجه به این مهم در راستای سیاست های کلان دانشگاه گام بردارد. اهتمام این معاونت بر ایجاد بستر فعالیت های علمی و تشویق پروژه های پژوهشی با رویکرد ارتباط و تعامل با مراکز صنعتی و به تعبیری تجاری سازی تحقیقات بوده است.

اهدافوظایف
 • گزینش، شکوفایی و ماندگاری خبرگان تحقیق در محیطی مشوق برای تحقق کامل وجود آنها به عنوان پشتوانه‌های اهداف دانشگاه
 • تمرکز پژوهش در حوزه‌های پیشتاز
 • تقویت و ارتقاء کیفیت تحقیقات برنامه دکتری
 • سوق پژوهش به سوی نیازهای منطقه‌ای و ملی
 • تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
 • تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود، ترویج روابط جدید با مراکز علمی پیشرفته داخلی و خارجی، شرکاء صنعتی، تجاری و شرکت‌های بزرگ

 • انجام بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
 • انجام بررسیهای لازم و ارئه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای پژوهشی
 • ایجاد و برقراری تماس با دانشگاهای داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی
 • اداره امور کتابخانه مرکزی و اعمال نظارت بر نحوه اداره سایر کتابخانه های دانشگاه و تآمین خدمات لازم در این زمینه
 • انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحدهای آموزشی و پژوهشی
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • رهبری اقدامات جاری واحدها