صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد قم

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد قم

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط دکتر علی شهیدی نژاد از اعضای هیات علمی واحد قم در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

کتاب در دست ترجمه-دکتر شهیدی نژاد