صفحه اصلی / اخبار / فرم جدید ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

فرم جدید ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: فرم جدید مربوط به ارزیابی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ( برای ورودی های نیمسال اول مهر ۱۳۹۵ به بعد ) آماده و بارگذاری شده است. لطفا جهت دریافت این فرم فایل زیر را دانلود کنید.

فرم ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد