صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد میبد

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد میبد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط سرکار خانم دکتر ملیحه ذاکریان از اعضای هیات علمی واحد میبد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

 

۵۶۲۹۲۶