صفحه اصلی / اخبار / برگزاری استارت آپ در زمینه کارآفرینی گردشگری

برگزاری استارت آپ در زمینه کارآفرینی گردشگری

با حضور سرمایه گذاران حوزه گردشگری برگزار می شود: یک استارت آپ در زمینه رویداد کارآفرینی گردشگری.

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.