صفحه اصلی / اخبار / کنفرانس حسابداری و مدیریت

کنفرانس حسابداری و مدیریت

دبیرخانه دائمی کنفرانس اعلام کرد: ۷ مین کنفرانس ملی “کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران با رویکرد تدوین و توسعه سنجه های کسب و کار” در شهریور ماه ۹۷ برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید. کنفرانس حسابداری و مدیریت