صفحه اصلی / اخبار / سمپوزیوم ” سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماریهای ریوی”

سمپوزیوم ” سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماریهای ریوی”

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند: سومین سمپوزیوم ” سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماریهای ریوی”