صفحه اصلی / اخبار / سمپوزیوم ” سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق”

سمپوزیوم ” سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق”

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند: سومین سمپوزیوم ” سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق”