صفحه اصلی / اخبار / کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر، مکاترونیک و انرژی

کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر، مکاترونیک و انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی برگزار می کند: هفتمین کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر، مکاترونیک و انرژی