صفحه اصلی / اخبار / آئین نامه و طرح نامه های کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه

آئین نامه و طرح نامه های کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه

پژوهشگران گرامی می توانند با دریافت دستورالعمل های پیوست شده از  آئین نامه و طرح نامه های مربوط به تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه مطلع شوند.

 

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قم
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

 

آئین نامه تشکیل کرسی نظریه پردازی           طرح نامه کرسی نظریه پردازی         طرح نامه کرسی نقد     طرح نامه کرسی نوآوری