صفحه اصلی / اخبار / اولویتهای پژوهشی سال ۹۷ امور زندانها

اولویتهای پژوهشی سال ۹۷ امور زندانها

جهت اطلاع از اولویتهای پژوهشی سال ۹۷ امور زندانها به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

 

اولویت های پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی قم
دانشگاه آزاد اسلامی قم