صفحه اصلی / اخبار / انتخاب فن آور برتر سال ۹۶ استان قم

انتخاب فن آور برتر سال ۹۶ استان قم

انتخاب فن آور برتر سال ۹۶ استان قم

برای اطلاع از شرایط انتخاب فناور برتر سال ۱۳۹۶ استان قم فایلهای زیر را دانلود کنید:

بخشنامه انتخاب فن آور برتر

کاربرگ ثبت نام متقاضی

شیوه نامه اجرایی انتخاب فناوران برتر استان قم در سال ۹۳۱

چارچوب تعیین سهمیه¬ فناوران پیشنهادی