صفحه اصلی / اخبار / برگزاری نخستین رویداد پرورش و شکوفایی ایده های دانشجویی

برگزاری نخستین رویداد پرورش و شکوفایی ایده های دانشجویی

برگزاری نخستین رویداد پرورش و شکوفایی ایده های دانشجویی در ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶

لصفا چهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

نخستین رویداد پرورش و شکوفایی ایده های دانشجویی