صفحه اصلی / اخبار / اولین رویداد منطقه ای معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی استانهای یزد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان

اولین رویداد منطقه ای معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی استانهای یزد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان