صفحه اصلی / اخبار / همایش ملی منجی گرایی در ادیان و مذاهب