صفحه اصلی / اخبار / یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران