صفحه اصلی / اخبار / صد و نود و ششمین شماره از مقالات آموزشی از مباحث پدافند غیرعامل با عنوان” بایدها و نبایدهای حکمرانی سایبری در ایران”

صد و نود و ششمین شماره از مقالات آموزشی از مباحث پدافند غیرعامل با عنوان” بایدها و نبایدهای حکمرانی سایبری در ایران”