صفحه اصلی / اخبار / ارتقاء به مرتبه ی علمی دانشیاری

ارتقاء به مرتبه ی علمی دانشیاری

ارتقاء مرتبه ی علمی

 

سرکار خانم دکتر شریف،

معاون محترم پژوهش و فن آوری واحد قم،

 

را به

 

دانشیاری

 

تبریک عرض می نمائیم.

promotion