صفحه اصلی / اخبار / آئین نامه پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامی

آئین نامه پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامی

با عرض سلام و ادب؛

با احترام بخشنامه پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامی به پیوست تقدیم می گردد.

پسا_دکتری