صفحه اصلی / اخبار / دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی