صفحه اصلی / اخبار / معرفی کتابهای در دست ترجمه

معرفی کتابهای در دست ترجمه

با  سلام؛

با احترام به منظور جلوگیری از ترجمه مجدد و دوباره کاری، کتابهایی که توسط

جناب آقای دکتر سید حسن حاتمی نسب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد یزد در دست ترجمه است خدمتتان معرفی می گردد:

The Bright Side and the Dark Side of Patient Empowerment (Rocco Palumbo)

Advertising Management ( F.C.Sharma )

Social Media Marketing Tricks Viral Advertising and Personal Brand Secrets to

Grow Your Business with YouTub, Facebook, Instagram( Gary K. Clark)