صفحه اصلی / اخبار / چهارمین کنفرانس بین المللی “مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی”

چهارمین کنفرانس بین المللی “مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی”