صفحه اصلی / اخبار / تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم