صفحه اصلی / اخبار / تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری