صفحه اصلی / اخبار / مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، خدمات آزمایشگاهی را با تخفیفات ویژه ارائه می دهد

مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، خدمات آزمایشگاهی را با تخفیفات ویژه ارائه می دهد