صفحه اصلی / اخبار / تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم