صفحه اصلی / اخبار / مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار می کند: “وبینار کارآفرین کیست؟”

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار می کند: “وبینار کارآفرین کیست؟”