صفحه اصلی / اخبار / فهرست مجلات جعلی و نامعتبر

فهرست مجلات جعلی و نامعتبر

با سلام و احترام؛ قابل توجه اعضای محترم هیات علمی  

فهرست مجلات جعلی و نامعتبر که بر اساس آخرین نسخه ” فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی “ تهیه و تنظیم شده است به پیوست تقدیم می گردد.

۹۳۹۰۱۱ (۳)

لیست مجلات جعلی