صفحه اصلی / اخبار / آشنایی با نشریات علمی جدید

آشنایی با نشریات علمی جدید

با عرض سلام و ادب

احتراما به عرض می رساند اخیرا مجوز انتشار سه نشریه علمی با عناوین ” آینده پژوهی شهری” ، ” متن شناسی حکمی و عرفانی” و ” مطالعات مدیریت و توسعه پایدار” به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با مشخصات زیر صادر گردیده است:

زبان اصلی ایمیل فصلنامه آدرس اینترنتی عنوان نشریه
فارسی

urbanfuturismzah@gmail.com

Uf.iauzah.ac.ir

فصلنامه آینده پژهی شهری
فارسی

matnshenasihekmi@gmail.com

Twe.iauzah.ac.ir

فصلنامه متن شناسی حکمی و عرفانی
فارسی

msds@ iauzah.ac.ir

Msds.iauzah.ac.ir

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار