صفحه اصلی / اخبار / شرکت در دومین کنفرانس مدیریت و صنعت گردشگری