صفحه اصلی / اخبار / هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی

هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی

فراخوان شرکت در  هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی (مجازی )توسط مرکز مدیریت آموزش مدیریت دولتی