صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه دانشگاه آزاد استان کرمان

کتاب در دست ترجمه دانشگاه آزاد استان کرمان

کتاب خانم مریم فرزانه بیگ زاده عباسی و   خانم مریم   غلامرضا بیگی عضو هیات علمی واحد کرمان برای جلو گیری از ترجمه برای دوباره