صفحه اصلی / اخبار / کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد شهرکرد

کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد شهرکرد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب هایی توسط  عضو هیات علمی واحد شهرکرد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ECE884398