صفحه اصلی / اخبار / نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به اطلاع می رساند دانشگاه شیهید مدنی آذربایجان نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خود را جهت پذیرش مقالات محققین معرفی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ECE853476