صفحه اصلی / اخبار / فرایند ثبت نام در سامانه ساتع

فرایند ثبت نام در سامانه ساتع

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: به منظور آشنایی با سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) و فرایند ثبت نام در این سامانه به فایل زیر مراجعه فرمایید.

فرآیند ثبت نام