صفحه اصلی / اخبار / دوره های مهارتی مدرسه عالی و مدرسه عالی فرش

دوره های مهارتی مدرسه عالی و مدرسه عالی فرش

قابل توجه دانشجویان گرامی: به استحضار می رساند مدرسه مهارتی عالی فرش دانشگاه آزاد اسلامی استان قم در نظر دارد دوره های مهارتی برگزار نماید. جهت کسب اطلااعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ECE844830

http://www.dreamstime.com/stock-photo-money-saving-concept-coin-stack-tree-growing-concept-white-background-image39059630