صفحه اصلی / اخبار / شرایط کفایت دستاورد های علمی جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکترای تخصصی

شرایط کفایت دستاورد های علمی جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکترای تخصصی

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی: به منظور انجام پیش دفاع و دفاع از رساله دکترای تخصصی باید شرایط کفایت دستاوردهای علمی فراهم گردد. جهت کسب اطلاعات در خصوص این شرایط به فایل زیر مرجعه فرمایید.

شرایط کفایت دستاوردهای علمی