صفحه اصلی / اخبار / فهرست رشته / گرایش ها و نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی و هنر

فهرست رشته / گرایش ها و نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی و هنر

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی فهرست رشته / گرایش ها و نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی و هنر  را اعلام کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

۷۷۵۹۴۱